تقويم عطلة سوق الأسهم 2020/21

تقويم عطلة سوق الأسهم 2020/21

اقترب موعد العطلة الصيفية وأصبح العديد من متداولي البورصة متحمسين. هذا يرجع إلى حقيقة أن العديد من أسواق الأسهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد شهدت مكاسب جيدة خلال العام الماضي. ومع ذلك ، فقد حققت بعض الأسواق مكاسب فعلية من الخسائر بينما خسر البعض الآخر الأموال. في محاولة لمواكبة ذلك ، اختار العديد من […]

Continue Reading
I prezzi del greggio affondano, l’oro sale sul conteggio dei voti degli Stati Uniti mentre il rapporto sui lavori si avvicina

I prezzi del greggio affondano, l’oro sale sul conteggio dei voti degli Stati Uniti mentre il rapporto sui lavori si avvicina

I prezzi dell’oro sono ai massimi storici ei prezzi del petrolio greggio sono in calo. Questo potrebbe essere un motivo importante per cui l’economia degli Stati Uniti è in ripresa. I due settori più grandi, servizi finanziari e produzione, stanno registrando notevoli miglioramenti. Il rapporto sul lavoro negli Stati Uniti mostra che la disoccupazione è […]

Continue Reading
Come reagiranno i mercati alle elezioni presidenziali statunitensi del 2020

Come reagiranno i mercati alle elezioni presidenziali statunitensi del 2020

Cosa succederà all’economia degli Stati Uniti se ci saranno le elezioni presidenziali per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020 tra quattro anni? Sarebbe certamente interessante vedere cosa diranno i partiti politici nei prossimi quattro anni, come reagiranno e cosa ne verrà fuori. I partiti politici possono avere programmi diversi ed è possibile che le prospettive […]

Continue Reading
Trump vs. Biden su economie e mercati

Trump vs. Biden su economie e mercati

Con solo un po ‘di storia nell’area, si può vedere che c’è molto potenziale per un Obama vs. Biden dibattito su economia ed economia. Se ci pensate, gran parte di quello che dicono nei loro discorsi economici è molto simile a quello che sto dicendo qui. Prima di tutto, una delle principali differenze tra il […]

Continue Reading